Argument jurídic a favor de la independència

Santiago Vidal, magistrat de l’Audiència de Barcelona, citant la sentència del tribunal internacional de justícia de La Haya sobre la independència de Kosovo que, entre d’altres coses, diu: “Quan hi ha contradicció entre la legalitat constitucional d’un estat i la voluntat democràtica preval aquesta segona“.

YouTube Preview Image

El link d’aquesta sentència de l’Haya és el següent: http://www.icj-cij.org/docket/files/141/16010.pdf

I el link del resum de premsa d’aquesta mateixa resolució: http://www.icj-cij.org/docket/files/141/16012.pdf

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.